Motivarea persoanelor talentate si atragerea lor in echipa ta

Ce înseamnă o persoană talentată și cum poți atrage și motiva oamenii talentați în echipa ta folosind puterea emoțiilor?

Cred și susțin faptul că orice persoană care înțelege responsabilitatea muncii și necesitatea unei colaborări optime cu ceilalți poate deveni talentată la ceva anume dacă i se oferă această șansă.

Nu de puține ori se întâmplă ca întreaga energie să fie canalizată doar spre obținerea rezultatelor pe termen scurt. Astfel, se pierde din vedere potențialul unui om din echipă. Și ceea ce acesta poate deveni dacă i se acordă puțină atenție și grijă pentru viitorul profesional.

Fiecare din noi se poate gândi la modul în care i s-a dezvoltat cariera datorită unui cumul de factori: fermitate, susținerea autonomiei și stabilirea unei viziuni pe termen mediu a proiectelor derulate, de către un manager care își dorea nu doar rezultate, ci și stimularea unui mediu optim pentru creșterea și dezvoltarea echipei.

Importanța procesului de atragere și motivare a persoanelor talentate

În configurația actuală a pieței muncii, atragerea şi menţinerea de talente a devenit o competenţă esenţială pentru orice manager. Este un demers costisitor pentru toate părţile implicate dacă procesul de recrutare şi selecţie dă greş.

În cazul managerului, acesta trebuie să reînceapă procesul de selecție, dar cu o stare de nesiguranţă. În ceea ce privește persoana angajată, dar care nu se potriveşte postului, trebuie găsită o soluţie amiabilă pentru încheierea colaborării. Iar în cazul echipei, aceasta este nevoită să funcţioneze cu resurse insuficiente.

Având în vedere aspectele de mai sus, mă întreb dacă nu tocmai de la echipă pot să vină soluţiile de rezolvare a impasului.

Puterea emoțiilor la locul de muncă și performanța echipei

Emoţiile pe care le trăiesc zilnic membrii echipei formează atmosfera cu care persoana proaspăt angajată ia contact. Dacă emoțiile sunt preponderent pozitive, atunci performanța echipei este vizibilă. Dacă nu…

Prin urmare, dacă în echipă predomină:

  • o stare de concentrare,
  • dorința de a obţine rezultate,
  • încredere în forţele proprii în ceea ce privește gestionarea obstacolelor,
  • dezbaterea ideilor pentru alegerea celei mai bune,

aceeași stare este transmisă și posibilului nou angajat, încă din procesul de recrutare şi selecţie.

Vezi și câte de importantă este gestionarea emoțiilor din etapa de inducție pentru noii angajați

Richard Sheridan explică în cartea “Joy Inc.: cum am construit un loc de muncă pe care oamenii îl iubesc” modul în care aplică această strategie în construirea unei companii care a primit 6 ani la rând premiul pentru excelenţă în afaceri şi flexibilitate la locul de muncă.

Practic, el descrie cum fiecare angajat poate deveni un recrutor şi însoţitor în procesul de construire a unei echipe formidabile. Cum?

Prin transmiterea sentimentului că noii colegi sunt cei mai buni parteneri pentru construirea unui loc de muncă care îmbină autonomia cu bucuria lucrului în echipă, creativitatea cu disciplina şi hotărârea de neclinitit, învăţarea din propriile greşeli şi acceptarea schimbării.

Care sunt metodele de atragere și motivare a persoanelor talentate?

Pentru atragerea şi menţinerea talentelor este nevoie de construirea unei echipe, a unui mediu în care respectiva persoană să aibă sentimentul că poate contribui semnificativ la crearea unei plus valori. Plus definirea unui cadru de lucru în echipă corespunzător și oferirea unui sens în munca prestată, ca forță motivațională.

Curs pentru dezvoltarea echipei tale

Inteligență Socială și Emoțională pentru Manageri

Vezi Detalii

În afară de aspectele financiare, oamenii sunt motivați și de ideea/starea că aparțin unei echipe grozave. Că pot deveni mai buni în ceea ce fac și că în acest fel creează un ,,împreună” și în afara spațiului profesional. Și că pot evolua în cadrul echipei datorită feedbackului pe care-l primesc.

Interviurile de grup sau individuale sunt ocazii de cunoaştere reciprocă și de feedback nu doar un mijloc de evaluare a candidatului comparativ cu profilul căutat. Decizia de a colabora sau nu este luată de ambele părţi. Și este de dorit ca fiecare să o ia în cunoştinţă de cauză, nu ca ultimă opţiune.

Se întâmplă uneori ca interviul, ocazia unică de cunoaștere reciprocă în majoritatea situațiilor, să fie o demonstrare a puterii deținute de angajator/manager, ci nu un început de construire a unei relații.

Dacă procesul de recrutare și selecție ar fi văzut de fiecare parte ca un demers pentru construirea unui angajament reciproc, lucrurile ar sta diferit?

Oare recrutorul ar mai adresa unele întrebări cuprinse într-un formular? Sau ar deveni mai autentic în a afla cum este persoana din față? Oare candidații ar mai spune lucrurile pe care managerul/angajatorul dorește să le audă, doar pentru a fi angajați?

Pentru a observa competențele cheie deținute este nevoie de o combinație optimă între relaxare, curiozitate autentică și provocare. Cu toții simțim atunci când o persoană ne tratează ca pe ,,încă unul” sau ca fiind un om valoros.

Efectele emoțiilor pe termen lung

Chiar dacă procesul de recrutare nu se încheie cu semnarea contractului, experiența interviului rămâne în mintea unei persoane mult timp. De ce? Pentru că fiecare candidat trăiește emoții intense de curiozitate, teamă, expunere. Și pentru că se simte vulnerabilă atunci când este evaluată.

Procesul de recrutare este unul reciproc. Așa cum îndeamnă Richard N. Bolles în cartea ,,Ce culoare are parașuta ta?” recrutarea este o ocazie excelentă pentru cei aflaţi în căutarea unui loc de muncă să se cunoască mai bine pe ei înşişi. Și să se manifeste ca o persoană plină de resurse pentru organizaţia în cauză.

În esență, ambele părți merg la interviu cu o lipsă: organizaţia caută să acopere o poziţie vacantă, iar candidaţii îşi caută un job. Privit din acest unghi, procesul de recrutare devine unul de cercetare în vederea luării unei decizii reciproc avantajoase.

În concluzie, identificarea nevoilor profesionale ale candidatului şi oferirea unei cariere potrivite cu profilul acestuia, autocunoaşterea competenţelor şi a calităţilor deţinute sunt baza unei colaborări orientată spre experimentarea unor emoţii pozitive de către ambele părţi.

Fii la curent cu noutățile